Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Askerlik Hayatı

 • Şam V.Ordu Kurmay Başkanlığı (1905 – Kolağası: Kurmay Yüzbaşı)
  • Vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu.
 • Makedonya Manastır III. Ordu ( 1907 Kıdemli Yüzbaşı )
 • Harekât Ordusu Kurmay Başkanlığı ( 13 Nisan 1909 )(kurmay başkanı )
 • Ordu Subay Talimgâh Komutanlığı ( Selanik )
 • Piyade Alay Komutanlığı ( Bu görev esnasında Fransa’da ki Picardi Askeri tatbikatlarına gözlemci olarak katıldı. 1911-burada fes’in Avrupalılarca gülünç olduğunu görmüştür)
 • Trablusgarp Savaşı ( Derne ve Tobruk başarısı 1911 Binbaşı ) “Emperyalizme karşı ilk savaş ve ilk komutanlık görevidir.
 • Gelibolu Bahr-i Sefid ( Akdeniz ) Boğazı Kuvva-yı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü
 • Sofya Askeri Ateşeliği ( Balkan Savaşları esnasında 1913-yarbaylığa yükseldi)
 • Tümen Komutanlığı ( I.Dünya Savaşı 1915 Arıburnu, Anafartalar ve Conkbayırı’nda ki üstün başarılarından dolayı Miralay: Albay)
 • Edirne Kolordu Komutanlığı ( Çanakkale Savaşlarında sonra Ocak 1916 )
 • Diyarbakır Kolordu Komutanlığı ( Muş ve Bitlis’i Şubat 1916’da Ruslardan alıp Mirliva (General) oldu.)
 • Ordu Komutanlığı ( 1917 )
 • Ordu Komutanlığı ( Ekim 1917 )
 • Vahdettin’in Almanya gezisinde Askeri yaverlik (danışmanlık) yaptı.
 • Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı sıfatı ile Suriye Cephesinde İngilizlere karşı başarılı savunma savaşları yapıp kayıp vermeden Adana’ya kadar çekildi. Bu görev I.Dünya Savaşı’nda ki son resmi görevidir.
 • Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanıp Yıldırım Orduları dağıtılınca Milli Savunma Nezareti’nin emrinde görev yapmak için 13 Kasım 1918’de Adana’dan İstanbul’a geldi.
 • Karadeniz bölgesinde ki Türk – Rum gerginliğini gidermek için kurulan IX. Ordu Müfettişliğine atanıp,19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
 • Faaliyetlerinden memnun olmayan Padişahın baskısı üzerine Erzurum Kongresi’nden önce 7/8 Temmuz 1919’da askerlikten ve IX. Ordu Müfettişliği görevinden istifa etti.
 • Sakarya Savaşı öncesi TBMM tarafından 5 Ağustos 1921’de Başkomutan seçildi.
 • Sakarya Savaşı’nda yaralandığı için TBMM tarafından 19 Eylül 1921’de “GAZİ ve MAREŞALLİK” unvanı verildi.
 • Kurtuluş Savaşı’nda Büyük Taarruz ( Dumlupınar, Kocatepe, Başkomutanlık Meydan Savaşları)
 • Askerlik görevi 19 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı seçilmesi ile sona erdi.
 • I . Dünya Savaşında Çanakkale,Kafkas ve Suriye cephelerinde savaşmıştır.
 • 13 Kasım 1918 Haydarpaşa’dan İstanbul’a geçerken boğaza demirli düşman savaş gemilerini gördüğünde ünlü “Geldikleri gibi giderler” sözünü söyledi.
 • İkdam gazetesinde yayımlanmıştır.
 • Nisan 1915  Conkbayırında 57’nci Piyade Alayına “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” .
 • 23 Ağustos 1921 tarihinde M.Kemal Paşa Sakarya Meydan Muharebesinde askere hitaben “Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır…O Satıh, Bütün Vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.!!
 • 1 Eylül 1922 tarihinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinde Atatürk Türk ordusuna hitaben”Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri “emrini vermiştir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir