Mustafa Kemal’in Siyasi ve Fikir Hayatı

SİYASİ VE FİKİR HAYATI

Fikri hayatı Manastır Askeri Lisesi yıllarından itibaren gelişmeye başladı. Namık Kemal’den hürriyet, Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet’ten batılılaşma, Ziya Gökalp’tan Türkçülük fikirlerini öğrendi. Manastır’daki ayaklanmaların fikri hayatının oluşumunda etkisi büyüktür.

İstanbul Harp Okulunda iken dönemi eleştiren gazete ve dergi çalışmalarında bulundu. Bu yüzden Suriye’ye adeta sürgüne gönderildi. Şam’da ülkenin kurtuluşu için arkadaşları Mustafa Cantekin ve Müfit Özdeş ile “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”’ni kurdu. Beyrut Kudüs ve yafa da şube kuruldu. Selanik’te III. Ordu’ya atanınca cemiyetini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirdi. Mustafa Kemal,31 Mart Olayı’ndan sonra “Ordunun siyasete karışmasını istemediğinden İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeliğinden ayrıldı.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu ve Atatürkçü Düşünce Sisteminin temellerini attı. Bu sistem Türk Milleti’nin milli birlik ve beraberliği için vazgeçilmez bir unsurdur.

  • Minber: Mustafa Kemal’in isteği doğrultusunda çıkmış bir gazetedir. Hatip takma adıyla yazmıştır. Gazeteyi İstanbul’da 1918 yılında yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkarmıştır.
  • Şerif Bey:Trablusgarp Savaşı sırasında gizlice Libya’ya gidişi var Atatürk’ün. Enver Beyle birlikte Arap kıyafeti giyerek Mısır’dan geçmişlerdir. Bu sırada İstanbul’daki arkadaşlarına yazdığı mektuplarda Şerif Bey adını kullanmıştır.
  • Asım Us:Mustafa Kemal Atatürk Ocak 1937’de Hatay meselesi ile ilgili olarak başında İsmet İnönü’nün bulunduğu hükümeti bir makale yazarak eleştirir ve metni ‘Asım Us’ adıyla 5 gün boyunca Baş Makale olarak gazetede yayınlar. (kurum gazetesi)
  • Bakanlar Kurulu’nun Ankarada’11 kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda Mustafa Kemal Atatürk’e Ulus Okullar Başöğretmenliği ünvanını layık gördü. 24 Kasım 1928 tarihinde ise Mustafa Kemal Atatürk, Bakanlar Kurulu’nun bu ünvanını kabul etmiştir ve Atatürk’ün 100. doğum günü olan 1981 yılından itibaren 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.
  • Atatürk döneminin son Başbakanı Celal Bayar’dır.
  • 9 Eylül 1923 tarihinde Atatürk Halk Fırkasını kurmuştur.1924 Cumhuriyet Halk Fırkası,1935 Cumhuriyet Halk Partisine dönüşmüştür.İlk Genel Başkanı M.Kemal’dir.

İlk Meclis Başkanı Sinop Milletvekili Şerif Bey(23 Nisan 1920)
İlk seçilmiş Meclis Başkanı; Mustafa Kemal Paşa

İlk İç işleri Bakanı:Ahmet Ferit Tek
İlk Milli Eğitim Bakanı:Dr.Rıza Nur
İlk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduh

İlk Genel Kurmay Başkanı : İsmet İnönü(3 Mayıs 1920/10 Kasım 1921)

İlk Cumhurbaşkanı:M.Kemal Atatürk (1938 yılındaki vefatına kadar arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı olan Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı olmuştur)

İlk Başbakan;İsmet İnönü (Cumhuriyetin İlanı ile)

İlk Meclis Başkanı:Ali Fethi Okyar (Cumhuriyetin İlanı ile)

Genel Kurmay Başkanı:Fevzi Paşa (Çakmak) (5 Ağustos 1921-12 Ocak 1944)

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir