1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ( Kara Perşembe )

1929 Dünya ekonomik bunalımı ( Kara Perşembe )

  • Newyork borsasının çöküşü ( ABD ) .
    • SSCB dışında hemen her ülkeyi etkilemiştir.
  • ABD başkanı Hoover istifa eder ve Roosevelt başa geçer .
  • John steinbeck gazap üzümleri adlı eserinde bu dönemi işler.
  • Kriz Türkiye ‘de devletçi ekonomiye geçise sebep oldu .
  • Yerli malı kullanımı teşvik edildi .
    • Yerli malı haftası ( 12-18 aralık ) .
  • Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu ( TBMM başkanı Kazım Özalp ) .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir