II. Dünya Savaşı ( 1939 – 1945 )

II.DÜNYA SAVAŞI (1939-45)

 • Almanyanın versay anlaşmasına uymaması ren bölgesine (Fransa) asker çıkarması .
  • Fransaya bırakılan saar bölgesi daha sonra oylamayla almanyaya bırakıldı.
 • Almanyanın polonyaya saldırmasıyla başlamıştır .
  • 1969-1974 yıllarında alman başbakan willy brandt polonyanın başkenti varşovaya gitmiş ve bu ziyareti esnasında gördüğü Yahudi anıtı önünde diz çökerek özür dilemiştir.
   • Bu tutumu üzerine 1971 de Nobel barış ödülünü almıştır.
  • Japonyanın asya Asyalılarındır politikası
  • Müttefik devletler
   • İngiltere, Fransa , SSCB ve ABD
  • Mihver devletler
   • Almanya , İtalya , Japonya (hirohito ) ve bulgaristan
  • Japonyanın mançuryayı işgali
   • İmparator Hirohito ve başbakan hideki tojo .
   • Hong kongu ingiltereden aldılar
  • İtalyanın habeşistanı işgali
   • Mançurya ve habeşistanın işgaliyle Almanya locarnoyu feshetmiştir.
  • Almanyanın avusturyayı , çekoslovakyayı (sudet bölgesi ) işgali ve son olarak polonyayı işgali(1939) ile savaş başlamıştır
  • Açılan 3 cephe
   • Avrupa cephesi
    • 1939-1942 mihver devletlerinin üstünlüğü
     • Almanya ve Rusya polonyayı işgal etti .
      • Varşovada alman ve rus ordusu karşılaşınca polonyayı ikiye ayıran anlaşmayı imzalamışlardır .
     • Danimarka ,Norveç ,Yunanistan, Belçika, Hollanda , lüxemburg gibi ülkeleri işgal etmiştir.
      • Türkiye buna karşı çakmak hattı kurulmuştur.
       • Heyeti ismet İnönü temsil etmiştir.
      • Fransa maginot hattını kurmuştur.
       • Hitler bu hattın karşısına siegfried hattını kurmuştur.
       • Hitler bu hattı kırmış ve vichy hükümetini kurdurmuştur.
      • İngiltere üzerine kartal hücumu hareketini gerçekleştirmiştir.
       • Komutan göring .
      • Barbarossa harekatıyla rusyaya karşı başarısız oldu ve üstünlük el değiştirdi ( Stalingrad yenilgisi )
     • 1942-1945 müttefik devletlerinin üstünlüğü
      • Müttefik kuvvetler fransayı kurtarıp almanyanın savaştan çekilmesini sağlamak amacıyla normandiya çıkarmasını yapmışlardır. (Eisen hower önderliğinde – ABD )
      • Bagration harekatı : rus kızıl ordunun almanyayı beyaz rusyadan ve polonyadan çıkardığı harekattır.
     • Kuzey Afrika cephesi
      • 1939-1942 mihver devletlerinin üstünlüğü
       • İtalya ve Almanya iş birliğiyle ingiltereye saldırı
      • Pasifik cephesi
       • 1939-1942 mihver devletlerinin üstünlüğü
        • Japon imp. Hirohito asya Asyalılarındır politikasıyla ABD’yi bölgeden uzaklaştırma politikasına gitmiştir.
         • Amerika üssüne (Pearl harbor saldırısı) saldırmıştır.
         • İnci limanı baskını olarak da geçer
          • Baskını düzenleyen soroku yamamato ‘dur.
         • ABD ve İngiltere arasında Atlantik bildirisi yayınlandı
          • Amerika savaşa dahil olmuştur.
          • BM ‘nin temeli atıldı.
         • ABD ile Japonya arasında deniz savaşları yaşandı
          • Midway deniz savaşı
          • Leyte deniz savaşı
          • Mercan deniz savaşı
         • 1942-1945 müttefik devletlerinin üstünlüğü
          • ABD , Rusya ve İngiltere arasında Casablanka konferansı (1943 ) yapıldı.
           • Mihver devletler kayıtsız şartsız teslim olacak.
           • 3 devletin orduları birleştirilmiştir.
          • Enola gay adındaki uçak atom bombalarından little boy adındaki bombayı Hiroşima ‘ya ve fat man adındaki atom bombasını da Nagazaki’ye atmıştır
          • japonyanın teslim oluşu
          • Japonya en son teslim olan devlettir
         • 1939 da çelik pakt oluşturulmuştur ( Almanya –italya ) daha sonra Japonya katıldı
          • Her anlamda anlaşmayı öngörmüştür
         • Almanya , türkiyeye ; Irak’ a yardım göndermesi karşılığında batı Trakya ve ege adalarından toprak vaat etmiştir.
         • Hayat sahası : Almanyanın üzerinde bulunduğu toprakların Almanlara yetmeyeceği ve yayılma politikasını esas aldığı düşüncedir
         • Yatıştırma politikası Dünya savaşına giden dönemde İngiltere başbakanı chamberlin ile özdeşlenen politikadır. Buna göre hitler ingiltereye ya da avrupaya saldırmayacak onun amacı doğudur düşüncesidir. Almanya doğuya saldırırken ingiltereyle uzlaşacaktır düşüncesi.
         • Kartal hücumu : Almanyanın İngiltere üzerinde yaptığı hava harekatıdır.
         • Maginot hattı : 1930 larda Fransızlar tarafından almanyaya karşı oluşturulan dünyanın en büyük savunma hattıdır. Fakat sadece 6 saat dayanabilmiştir.
          • ardenes ormanı
         • Barbarossa harekatı ( 1941): nazi almanyasının rusyayı işgal planıdır. Kış şartları sebebiyle başarısız olunmuştur ve doğu cephesinin kapanmasına sebep olmuştur
         • Marita ve Merkür harekatları : yunanistana karşı yapılmıştır.
         • Atlantik bildirisi  II.Dünya savaşı sırasında İngiltere ile henüz savaşa girmemiş ABD arasında 1941’de yayınlanan bildiridir.
          • BM alt yapısı oluştu
          • Wilson ilkelerine benzer
          • Self determinason ilkesi ( milletlerin kendi geleceğini kendilerinin seçmesi)
         • Pearl harbor saldırısı : ABD’nin japonyaya petrol ambargosu uygulaması ve ardından Japon imparatorluk donanmasının 1941 ‘de pearl harbor , dahu ve hawai’ye gerçekleştirdikleri saldırıdır. Bu saldırı ABD’nin 1942 de müttefikler arasında savaşa girmesine sebep olmuştur. ( Roosevelt )
          • Savaşa asıl katılma sebebi savaşın Almanya lehine ilerlemesidir
          • ABD ve Japonya arasındaki en büyük deniz savaşı leyte körfez savaşıdır
         • Müttefiklerin Sicilya çıkartmaları ile İtalya ve daha sonra da normandiya çıkartmaları ile Almanya teslim olmuştur.
          • Mihver devletlerin avrupadaki yenilmezliği son bulmuş oldu.
         • Normandiya çıkartması : müttefiklerin Almanyaya karşı başlattıkları dünyanın en büyük çıkarma harekatıdır. Rusya başarılı olunca ( BYRM ) ;
          • Bulgaristan , Yugoslavya , Romanya ve Macaristanı işgal etmiştir
         • 6 AĞUSTOS 1945 ‘te savaş tamamen bitmiştir
         • Savaşta 60 milyon kişi ölmüştür
          • Rusya en fazla ölümün yaşandığı yer oldu ( 21 milyon)
         • Dönemin dış işleri bakanları şükrü Saraçoğlu ve Numan menemencioğludur.
         • Savaşın çıkmasına sebep olan revizyonist devletler ( yayılmacı )
          • Japonya , İtalya , Bulgaristan , Almanya , Rusya ( JİBAR )
         • BM kuruldu ( 1945- Türkiye aynı yıl üye oldu )
         • Savaş sonrası İngiltere ve Fransa güç kaybetti
         • Savaş balkan antantı , sadabat paktı ve milletler cemiyeti gibi kuruluşların varlığının da sonu olmuştur
         • Savaş suçlusu olarak görülen alman liderler Nürnberg mahkemesinde yargılandılar
         • Mısır, Pakistan , Hindistan , Tunus , fas , Cezayir ve Libya bağımsız oldu
         • İtalya kuzey afrikadan ve 12 adadan çekilmiştir
         • 1948 de filistinde İsrail devleti kuruldu
         • IMF ve uluslar arası imar ve kalkınma bankası kuruldu.
         • İnsan hakları evrensel bildirisi yayınlandı
         • Bu süreçten sonra ABD İle SSCB arasında 1989’a kadar soğuk savaş dönemi başlamıştır
          • Soğuk savaş deyimini ilk kullanan ABD ‘li ekonomist ve devlet adamı bernard baruch ‘tır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir