Locarno Anlaşması ( 1925 )

Locarno anlaşması ( 1925 )

 • Uluslararası barışı korumak amacıyla Almanyanın sınır komşularıyla yaptığı saldırmazlık anlaşmasıdır .
  • Almanya uluslararası işbirliğine yeniden katılmıştır
  • Anlaşma Almanyanın Milletler Cemiyetine üye olmasından sonra geçerli olacaktır .
   • Almanyanın I. Dünya savaşı sonrası ekonomi alanında yaşadığı sorunlar ve fransanın Almanyadan çekinmesi bu anlaşmanın imzalanmasında etkilidir .
  • Dewes planı Fransanın Almanyadan çekindiği için oluşturduğu plandır.
 • Almanya , Fransa , İtalya , İngiltere , Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında londrada imzalanmıştır
 • Türkiye bu anlaşmada yoktur ( Almanyayla sınır komşusu değildir )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir