Savaş Sırasında ve Sonrasında Toplanan Konferanslar

KONFERANSLAR

YALTA KONFERANSI ( 4-11 şubat 1945 )

 • İngiltere , ABD ve SSCB arasında gerçekleşmiştir
 • Büyük ittifakın sonu olmuştur . ( müttefik’in sonu ) .
 • Birleşmiş Milletlerin kurulması kararı alındı .
  • Mihver devletlere ( Almanya , İtalya , Japonya , Bulgaristan , Romanya , Macaristan ) savaş açan devletlerin BM’ye alınması kararlaştırıldı
 • Stalin (koba ) bu konferanstan mutlu ayrılırken churchil ( İngiltere başkanı ) yalta ile başlayan döneme demir perde adını vermiştir.
  • Polonya , Macaristan , Bulgaristan , Romanya , Çekoslovakya , doğu Almanya .
 • Asıl amaç Savaş sonunda Avrupaya verilecek düzeni belirlemektir .
 • Kurtulan Avrupa hakkında demeç kabul edilmiştir .
  • Demokratik hükümetlerin kurulmasını öngörür.

 

SAN FRANCİSCO KONFERANSI ( 7 mayıs 1945)

 • ABD , SSCB, İngiltere , Çin ve Fransanın katılımıyla toplanan konferans sonucunda BM kurulmuştur. (Bu sayılan ülkeler ayrıca veto hakkına sahip ülkelerdir – FİRÇA diye kodlayabilirsiniz )
  • Merkezi New yorktur.
  • Türkiye 50. kurucu üyedir. (1945) ( Yalta Konferansında alınan kararı kabul ettiği için)
   • Yalta konferansından 2 hafta sonra  Almanya ve japonyaya savaş ilanı  ( 23 Şubat 1945 )
  • Konferans sonrasında Almanya teslim olmuştur ( Postdam konferansıyla )

 

POSTDAM KONFERANSI ( 1945 )

 • İngiltere , ABD ve SSCB arasında barışın nasıl sağlanacağı görüşülmüştür.
 • Almanya ve Avusturya 4 işgal bölgesine ayrılmıştır
 • İtalya ile koşulları ağır olmayacak bir anlaşmanın yapılmasına karar verilmiştir
 • Ruslar türkiyeden boğazlar üzerinde üs istemiştir.
 • Bu konferans ilerde Berlin buhranına sebep olacaktır.

 

PARİS BARIŞ KONFERANSI ( 1947 )

 • ABD , İngiltere , Fransa ve SSCB arasında imzalanmıştır .
 • 12 ada Rodos , meis adaları İtalya tarafından yunanistana bırakılmıştır .
 • İtalya , Romanya , Macaristan , Bulgaristan ve Finlandiya’ya BM’ye üye olma hakkı verilmiştir .

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir