Batı Bloku Gelişmeler

 • BATI BLOKU
  • Çevreleme politikası
   • Soğuk savaş döneminde SSCB’nin yayılmacı politikasına karşı izlediği askeri , ekonomik ve diplomatik unsurlar içeren dış politika stratejisidir .
   • Bunun ilk yansıması Truman doktirinin yayınlanmasıdır .
  • Spykman iç hilal-çevreleme stratejisi
   • İçhilal avrasyayı Avrasya ise dünyayı denetler .
   • Doğu Sibirya , çin-kore , Pakistan-hindistan , iran –ırak ve türkiye .
  • Truman doktrini ( 1947 )
   • ABD başkanı Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı Türkiye ve yunanistana ekonomik ve askeri yardımıdır .truman doktrini
   • Amaç rusyanın politikalarından Türkiye ve yunanistanı uzak tutmaktır.
   • ABD ‘nin batı liderliğindeki ilk adımıdır .
  • Marshal planı ( 1948-51)
   • Rus yayılmacılığına karşı oluşturulan politikadır(16 ülkeye yardım) .
   • Uygulamaya konulması için Avrupa ekonomik işbirliği teşkilatı kuruldu.
   • Karşılıksız yardımlardır (Türkiye de faydalanmıştır.) .
   • SSCB ve doğu blokuna da açıktır .
    • Amaç bloku dağıtmaktır .
   • SSCB buna Molotof planıyla karşılık vermiştir .
  • NATO ( 1949 )
   • Sloganı ‘’ barış için ortaklık’’ tır.
   • Rusyaya karşı oluşturulan askeri birliktir .
    • Rusya buna karşı Varşova paktını kurmuştur(1955)
   • Batı bloku böylece ortaya çıkmıştır .
   • İngiltere , Fransa , Belçika , Hollanda , İtalya , İzlanda , Danimarka , Lüksemburg , Norveç , portekiz ve kanada üyedir .
   • Türkiye ( koreye asker gönderilmesi ) ve Yunanistan 1952 ottowa toplantısı sonucu kabul edilmişlerdir .
   • Yunanistan makedonyanın üyeliğini veto edince , Türkiye de Kıbrıs rum yönetiminin üyeliğini veto etmiştir.
   • NATO’ya Üyelikte Dönemin dış işleri bakanı fuad köprülünün çalışmaları etkilidir.
   • NATO daki ilk temsilci fatin rüştü zorlu’dur.
   • NATO şemsiyesi altında ilk defa bosnaya askeri güç göndermiştir.
   • Batı Almanya 1955 ‘te üye olmuştur ( 26 üyesi vardır) .
  • Avrupa konseyi ( 1949 )
   • Merkezi strasburgtur ( alses loren ) .
   • Gelişen sanayinin insan haklarına ve demokrasiye zarar vermesine karşı kurulmuştur .
   • Avrupa insan hakları mahkemesi buraya bağlıdır .
   • Türkiye de aynı yıl üye olmuştur .
  • Avrupa ekonomik topluluğu
   • Birliğin temeli fransanın yayınladığı Shuman bildirgesiyle atılmıştır .
   • Avrupa birliğinin temeli atılmıştır .
   • İlk kez Fransa , federal Almanya , Belçika , İtalya , Lüksemburg ve hollandanın katılımıyla Avrupa kömür çelik adıyla kuruldu (1951) .
   • 1957 roma anlaşmasıyla AET resmen kuruldu .
   • 1965 füzyon anlaşmasıyla Avrupa topluluğu ve
   • 1993 mastric anlaşmasıyla avrupa birliği adını almıştır.
    • Ekonomi niteliği
   • Kurucu üyeleri Fransa, İtalya , federal Almanya ve benelux ülkeleri ( Hollanda , Lüksemburg ve Belçika ) .
  • Anzus paktı ( 1951 )
   • ABD’nin Avusturya ve yeni zellanda arasında imzaladığı bir güvenlik anlaşmasıdır .
   • Ortak savunma amacıyla oluşturulmuştur ( büyük okyanus civarı) .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir