Doğu Bloku Diğer Gelişmeler

 • Diğer gelişmeler
  • Berlin buhranı :
   • SSCB’nin batılıları berlinden atmak istemesi .
   • Soğuk savaşın ilk büyük krizidir .
   • Dünya savaşıyla 4 işgal bölgesine ayrılan Almanya .
    • İngiltere , Fransa , ABD , Rusya .
   • Federal Almanya cumhuriyeti ( 1949-batı ) .
    • İngiltere , Fransa , ABD burada birleşmiştir .
     • İngiltere ve ABD kendilerine düşen bölgeyi 1946 ‘da birleştirerek bizonia adı verilen bölgeyi oluşturdular.
      • 1948 ‘de de Fransa kendi payına düşen işgal bölgesini birleştirmiş trizonia adı verilen bölge oluşmuştur.
     • Demokratik Almanya cumhuriyeti ( 1949-doğu)
      • Rusyanın denetimi altındadır .
     • Berlin duvarının çekilmesiyle buhran sona ermiş oluyor .
      • Doğu Almanyanın 46 kilometrelik duvar inşa etmesi .
      • Bu duvar kruşçevin emriyle yapılmıştır.
     • Almanya ikiye bölünmüş oldu ( duvar 1989 da yıkılmıştır ) .
    • Mao’nun iktidara gelmesi
     • 1949’da çin halk cumhuriyeti kuruldu
     • 1953’te BM’den alınan çin , Kültür devrimiyle tekrar BM’ye geçmiştir .
      • Bu süreçte Çin yerine Tayvan alınmıştır
     • Küba ( 1959 )
      • Küba devrimi Moncada kışlasına saldırıyla başlar.
      • Batista diktatörlüğünden Fidel Castro ile sosyalist yönetime geçilmiştir .
      • Batista hükümetini devirenler : Fidel Castro- che guevera -raul Castro .
     • Macaristan
      • İmre Nagy CIA tarafından desteklenerek Macar devriminin ardından başbakanlığa getirilmiştir .
      • Tek parti yönetiminin sona erdiğini açıklamıştır
      • Varşova paktından ayrıldığını açıklayarak BM aracılığıyla büyük devletlerin korumasını istemiştir .
       • Doğu blokundaki ilk çatlama sayılır .
      • Yugoslavyanın comingformdan gönderilmesi ( 1948 )
      • Çin – ABD Yakınlaşması
      • Macaristan ve çekoslovakyadaki ayaklanmalar .
      • Alexander dubçek liderliğinde insancıl komünizm hareketi (Çekoslovak) .
       • 1968 ‘de Varşova paktının işgaliyle son bulmuştur .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir