Soğuk Savaş Dönemi Orta Doğu

ORTA DOĞU

 • İsrail Devletinin Kuruluşu ( 1948 )
  • Filistinde bir Yahudi devletinin kurulması çalışması ( 19yy ) .
  • Haganah ( savunma ) : filistine Yahudi göçünü organize eden örgüttür.
  • Dünya Siyonist örgütü başkanı Theodore herd II. Abdulhamitten Osmanlı dış borçlarının ödenmesi karşılığında filistinden toprak istemiş fakat reddedilmiştir .
  • İsviçre – basel 1897 yahudi yurdu fikri .
  • Balfour deklarasyonu :İngiltere dış işleri bakanı balfour’un 1917’de Siyonist federasyonuna filistinde bir Yahudi devletinin kurulmasını bildirmesidir. Destek vereceklerini açıklamıştır .
  • 14 mayıs 1948’de resmen kurulmuştur. ( Paris barış konferansı kararı) .
   • Yahudi milli kongresinde ilan edilmiştir ( başkanı david ben gurion) .
    • Aynı zamanda İsrail devletinin llk başbakanıdır.
   • Arap İsrail savaşlarının başlamasına sebep oldu( hepsini İsrail kazandı) .
   • (6 gün savaşları , yom kippur savaşları ) .
   • İsrail’i ilk tanıyan ABD , ikinci tanıyan ise Türkiye olmuştur .
   • Sihirli halı operasyonu : Nüfus bakımından yetersiz olan Yahudilerin yemendeki Yahudileri israile davet etmeleri ve red cevabı aldıktan sonra yaptıkları oyundur. Mesihin tevrattaki gibi kartalın kanadında israile geldiğini duyurup yemen Yahudilerini israile getirtmişlerdir. Yemen Yahudileri bunu yemiştir . ( kandırılmışlardır ) .
  • Eisenhower doktirini ( 1957 )
   • ABD’nin Rusyaya karşı orta doğu ülkelerine yaptığı askeri ve ekonomik yardımdır .
   • İlk faydalanan ülke Ürdün olmuştur.
  • Süveyş krizi ( 1956 ) 
   • Mısır lideri nasr’ın batılıların kontrolündeki Süveyş kanalını millileştirmek istemesiyle oluşan süreçtir .
   • ABD ve SSCB ; İngiltere ve Fransa ‘ya karşı baskı oluşturmuş ve kriz son bulmuştur .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir