Soğuk Savaş Dönemi Türkiyede Siyaset

TÜRKİYEDE SİYASET

 • Milli Kalkınma Partisi ( 1946 )
  • II. Dünya savaşından sonra kurulan ilk partidir.
  • Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur .
 • Demokrat parti (1946 )
  • II. Dünya savaşından sonra kurulan ilk muhalefet partisidir.
  • CHP milletvekilleri celal Bayar , Adnan menderes , fuat köprülü ve refik koraltanın oluşturdukları partidir ( 4’lü takrir grubu ) .
   • Çiftçiyi topraklandırma kanununa muhalefet etmişlerdir.
  • 1946 seçimleriyle ilk kez kesintisiz olarak çok partili hayata geçildi .
   • CHP kazanmıştır ( açık oy gizli sayım ) .
  • 1950 seçimlerinde uygulanan açık sayım gizli oy usulüyle CHP iktidarı son bulmuş ve yerini Demokrat Parti  almıştır .
   • Beyaz devrim olayı .
   • Yeter söz milletindir ( Demokrat Parti  sloganı ) .
  • Demokrat Parti  kurulmasıyla liberal eğilimli bir politika benimsenmiştir.
  • Türkiye vakıflar bankası kuruldu ( 1954 ) .
  • Resmi yayın organı kuvvet’tir.
  • Adnan menderes tarafında vatan cephesi adıyla siyasi bir oluşum oluşturulmuştur.
  • 1949 sonrasında müntaz faik menik’in çıkardığı zafer gazetesi yayın organı olmuştur.
  • Köy enstitüleri ve halk evleri Adnan menderes döneminde kapatılmıştır .
 • Millet partisi
  • 1948’de Demokrat parti içinden bölünme sonucu ortaya çıkmıştır ( Fevzi Çakmak) .
  • MHP ‘nin kökeni buradan gelir .
  • Üyeler : Yusuf Hikmet Bayur , Osman bölükbaşı , Enis Akaygen.
 • NOTLAR
  • Hürriyet partisi (1955): Demokrat partiden ihraç edilen siyasetçilerin oluşturduğu parti.
   • Fuad köprülü de bu siyasetçilerin içindedir.
  • Adalet Partisi ragıp gümüşpala tarafından kurulmuştur. 1960
  • Milli selamet partisi  Necmettin Erbakan tarafından kurulmuştur. 1972-81

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir