11. Sınıf Tarih I. Dönem I. Yazılı Sınavı

 

      Ad ve Soyad :          

                                                                                               

      Sınıfı ve Numarası :

 

            ………………………………….. LİSESİ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TARİH 11.SINIF 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

 1. Osmanlı devletinde duraklama döneminin sebeplerini yazınız .
 2. 17. yy ‘da çıkan isyanların kaç tane olduğunu , nedenlerini ve önemini isyancılarıyla birlikte yazınız .
 3. II. Viyana kuşatmasının hangi padişah zamanında olduğunu yazarak 5 maddelik bilgi veriniz.
 4. Duraklama dönemi ( 17. yy ) padişahları kimlerdir ? isimlerini yazınız .
 5. Kutsal ittifak devletleri nelerdir ? isimlerini yazınız .
 6. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise ‘’ D ‘’ yanlış ise ‘’ Y ‘’ yazınız . ( 5*5 = 25 puan )

 

(          ) zitvatorok anlaşması Osmanlı – Rusya arasında yapılmıştır .

(          ) Osmanlı devleti 24 yıllık kuşatma sonrasında Kıbrıs adasını ele geçirmiştir .

(          ) zitvatoruk anlaşmasında Avusturya arşidükü protokolde Osmanlıya denk sayılmıştır .

(          ) Osmanlı devletinin doğudaki en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Ferhat paşa anlaşmasıdır.

(          ) yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündüğü için öldürülen padişah II. Osmandır .

 

7. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz . ( 5*5 = 25 puan )

 • Osmanlı devletinin batıdaki en geniş topraklara ulaştığı anlaşma ………… anlaşmasıdır .
 • Bağdat fatihi olarak anılan Osmanlı padişahı ………………….
 • Kanije ve estergon kaleleri
  nin ele geçirildiği Avusturya ile yapılan meydan savaşının ismi …………………….
 • Genç Osman ………………………..  seferi sonucu kapıkulu ordusunun bozulduğunu fark etmiştir .
 • Mehmet dönemindeki vaka-i vakvakiyenin diğer adı …………………….

 

Not:    1. 2.  3 .  4. ve 5. sorular 10 puan 6. ve 7.  sorular 25 puandır .

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir