Avrupa Hun Devleti

Kuzey hunlarının yıkılmasından sonra batıya göç eden hunların kurdukları devlettir. Bu göçler tarihe...

Türklerde Hukuk

Töre adı verilen sözlü hukuk geçerli olmuştur. Törelerin 4 değişmez kuralı ; Adalet , eşitlik (...

ROMA UYGARLIĞI

İtalyaya göç eden kavimlerin en eskisi italiklerdir. Daha sonra Etrüskler gelmiştir Roma şehrinin kurucusu...
Sayfa 16 / 17