1848 İhtilali

Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan işçi sınıfı hak elde etmek için ayaklanmıştır . Bu ihtilaller ilk...

1830 İhtilali

Viyanadaki kararlar Fransada tepki ile karşılanmış halk krala karşı ayaklanmıştı . 1815 Viyana...

Sanayi Devrimi

Sanayi devriminin  bayrağını ilk olarak ingiltere kaldırmıştır. sanayi devrimi  hammadde ihtiyacını...

Reform

Islahat , yeniden şekil verme düzenleme anlamlarına gelir (ilk almanyada çıkmıştır) 16.  yy ‘da...

Rönesans

15 ve 16. yy’larda avrupada antik kültürün etkisiyle edebiyat , bilim , sanatta meydana gelen değişimlere...

Hümanizm

14. yy’da eskiçağ yunan eserlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır . Kişinin kendini...
Sayfa 1 / 6