Hukuk

Selçuklularda hukuk işleri 2 ayrı bölümde incelenir . Bu da hukukta birliğin olmadığı anlamına gelmektedir ....
Sayfa 2 / 6