Avarlar

Çin kaynaklarında juan juan Göktürklerde apar diye geçer . en ünlü hükümdarı bayan kağandır. (...