Güney Cephesi

GÜNEY CEPHESİ Fransız ve Ermenilerle mücadele edildi. Burada kuva-i milliye savaşmıştır ....