Karluklar

Göktürklere bağlı yaşadılar Hükümdarları atasagun ünvanı taşımaktadır. Üç kabile yabguluğu...